Prosjekter > Sandslimarka 260

Sandslimarka 260 i Bergen

Antall boliger: Ca. 300

Ca. 31 000 m2

Bybanens nye knutepunkt, Sandslimarka, skal transformeres fra industri og næring til urbant bolig- og næringsområde. Vi har i samarbeid med Line Solgaard Arkitekter AS utarbeidet et skisseprosjekt som viser første kvartal og første skritt i transformasjonen. Ca 300 nye boliger.