Prosjekter > Olav Brunborgsvei 4-6

Status: Ferdig utarbeidet mulighetsstudie/skisseprosjekt 2014. Innsendt som innspill til områdeplan for Billingstadsletta Vest.

Oppdragsgiver: Auris forvaltning AS

Mulighetsstudie/skisseprosjekt for utvikling av eksisterende næringsbebyggelse (kontor), samt nybygg for bolig og sentrumsutvikling i tilknytning til Billingstadsletta Vest. Innpassing av leilighetsbygg for 120 leiligheter, samt et lokalsenter med forretningslokaler, kontorer og service. Samarbeid med KAN energi og industridesigner Tomas Brødreskift.