Prosjekter > Lørenveien 51

Oppdragsgiver: Lørenveien Næringsbygg AS

2012 - 2016

Mulighetsstudie, utredning, skisseprosjekt og detaljregulering for transformasjon fra næringseiendom til boligutvikling for sentral tomt på Løren i Oslo. Foreløpig skisseprosjekt tilrettelegger for innpassing av ca 300 boliger, barnehage, næringslokaler på gateplan samt noe kontorer. Karrèbebyggelse i 6-8 etasjer organisert rundt et stort gårdsrom.