Om oss

Reaktor AS er et arkitektkontor som består av fire erfarne medarbeidere.

Kontoret arbeider med flere større prosjekter i Oslo og Bergensområdet. Vi innehar høy kompetanse på utvikling av prosjekter i bysituasjon. Grunnlegger og partner Helge Aarstad er utdannet ved Arkitekthøyskolen i Oslo og har 15 års allsidig konseptutvikling og prosjekteringserfaring.

Helge Aarstad
Sivilarkitekt / Partner / Ceo
helge@reaktor.as
+47 911 66 545
Yngvil Solheim-Allen
Sivilarkitekt / Fagansvarlig
yngvil@reaktor.as
+47 934 91 806
Kari M. Borgen
Int. Arkitekt / Ansvarlig byggesak
kari@reaktor.as
+47 930 95 580
Thor Christian Pethon
Sivilarkitekt
thor@reaktor.as
+47 450 14 780

Organisering av oppdrag

Vi søker å løse prosjekter på den mest mulig faglige, kreative, dynamiske og effektive måten for våre oppdragsgivere. For hvert prosjekt bygger vi opp et skreddersydd team sammen med samarbeidspartnere vi har gode relasjoner til, for å løse oppgavestillingen optimalt.

Kvalitetssikring

Vårt styringssystem leveres av Holte AS med rutinemaler som er tilpasset vårt foretaks funksjoner, arbeidsoppgaver og oppgavefordeling.

Vårt foretak har tilpasset rutiner til vår virksomhet som skal sikre etterlevelse av krav som stilles i Saksbehandlingsforskriften (SAK10 §10-1). Vi har egen KS ansvarlig som sørger for kontinuerlig oppdatering av våre KS rutiner. Alle medarbeidere er innsatt i dette arbeidet, og har høyt fokus på kvalitetssikring.